Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Statskogs feltapparat i Nordland og Troms

Om Fjelltjenesten

Feltarbeid i fjellet Foto: Jim Tovaas KristensenFjelltjenesten er Statskogs profesjonelle feltapparat knyttet til naturoppsyn, skjøtsel og registreringsarbeid i Nordland og Troms.
 
Fjelltjenesten ble etablert i perioden 1984-1989. Først i Troms som et samarbeid mellom Statskog og Fylkesmannens miljøvernavdeling. Målet var å få til en bedre og mer kostnadseffektiv felttjeneste med Statskog som arbeidsgiver og fylkesmannen som tjenestekjøper. Mye er endret siden den gang.
 
I dag leverer Fjelltjenesten tjenester til en lang rekke oppdragsgivere. Det største volumet kommer fra Statskog, Statens naturoppsyn og Landbruks- og matdepartementet. I tillegg kommer oppdrag for fylkesmennene, kommuner, forskningsinstitusjoner, elve- og grunneierlag, kraftlag m.v. Med en brei portefølje av oppgaver utfører Fjelltjenesten ofte mange oppgaver på samme felttur. Kombinasjonsmulighetene gir effektive arbeidsdager med kostnadseffektiv drift, god utnyttelse av ressurser og redusert belastning på miljøet.
 
Fjelltjenesten har i dag 16 ansatte tilknyttet Statskogs lokalkontorer fra Hattfjelldal i sør til Nordreisa i nord. Dette gir en desentralisert tilstedeværelse i sterke fagmiljø som sikrer god lokalkunnskap. De ansatte har brei naturfaglig kompetanse og lang erfaring innen naturoppsyn, registreringsarbeid, tilrettelegging for friluftsliv og skjøtsel. For å kunne ivareta naturoppsynsoppgaver som kan innebære påtale for brudd på lover og forskrifter, er alle i Fjelltjenesten tildelt begrenset politimyndighet (BPM).
 
Vår kjernevirksomhet:
• Registreringsarbeid og datainnsamling.
• Naturoppsyn, jakt – og fiskeoppsyn, motorferdseloppsyn.
• Eiendomstilsyn og tilsyn i verneområder.
• Drift og vedlikehold av friluftsanlegg
• Informasjon og naturveiledning.
 
I denne bloggen ønsker vi å dele fagkompetanse og opplevelser via vårt arbeid med dere.

 

Følg oss gjerne på Facebook