Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Statskogs feltapparat i Nordland og Troms
Fjelltjenesten > Innlegg > Årsrapporter fra nasjonalparker i Nordland 2014
november 26
Årsrapporter fra nasjonalparker i Nordland 2014

Storskogvatnet, Rago. Foto: Tore VeisetauneBlå timen i Junkerdal np. Foto Jim Tovås Kristensen.jpg
Sola er tilbake på Saltfjellet. Foto. Jim T. Kristensen.jpgFjellrevpar på Saltfjellet. Foto: Tore Veisetaune

Statskog Fjelltjenesten har oppsynsansvaret for flere nasjonalparker i Nordland. Dette som en del av vårt oppdrag for Statens naturoppsyn (SNO). Hvert år blir det laget en årsrapport for hver park som oppsummerer oppsynsaktiviteten, eventuelle lovbrudd, tiltak i form av tilrettelegging, skjøtsel, artsregistreringer osv. gjennom året.

Oppsyn og tiltak i nasjonalparkene bestilles årlig av nasjonalparkstyrene eller Fylkesmannen.

Gå inn i oversikten under og klikk på din nasjonalpark. Rapportene inneholder god og oppdatert informasjon om nasjonalparkene, samt mange flotte bilder!

 

Årsmelding Saltfjellet 2014.pdfÅrsrapport Saltfjellet 2014.pdf

Årsrapport Junkerdal nasjonalpark 2014.pdfÅrsrapport Junkerdal nasjonalpark 2014.pdf

Årsrapport Rago 2014.pdfÅrsrapport Rago 2014.pdf

Årsrapport Sjunkhatten 2014.pdfÅrsrapport Sjunkhatten 2014.pdf

Årsrapport Børgefjell 2014.pdfÅrsrapport Børgefjell 2014.pdf