Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Statskogs feltapparat i Nordland og Troms
Fjelltjenesten > Innlegg > Nye veivisningsskilt for Storjordområdet i Saltdal
oktober 26
Nye veivisningsskilt for Storjordområdet i Saltdal

Statskog region Salten har over 3 år jobbet med ny skiltplan og nye veivisningsskilt for Storjordområdet i Saltdal. Området ble første gang skiltet tidlig på 90-tallet. I 2005 når nasjonalparksenteret ble bygd kom en justering. I hele perioden har det skjedd en stor utvikling i området. Nye stier har kommet til, Storjordfjellkoia har blitt et åpent husvære, nye anlegg som klatrejungel er etablert og området har fått eget infopunkt mm. Derfor ble områdets skilting og behov kartlagt på nytt i 2012. I 2013 og 2014 har man skiltet området på nytt og laget en helhetlig skiltplan.

Prosjektet har vært støttet økonomisk i 2013 og 2014 av det nasjonale turskiltprosjektet som er et prosjekt i Nordland drevet av Nordland fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen. Det er merket etter den nye merkehåndboka og skiltene har fått avstanden til turmålet og piktogrammer.

Statskog Fjelltjenesten har i perioder av sesongen jobbet med prosjektet. Tilbakemeldingene fra brukerne tyder på at resultatet er blitt bra.

Totalt er 193 skilt satt opp på til sammen 55 skiltstativ. En god del av skiltingen er videreført, men den er i tillegg utvidet en god del. I tillegg er noen stier re-merket og ryddet for skog, og det er satt opp pekere der stier/ turveier deler seg.

Se flere bilder på Flickr.com/statskog ved å klikke på en av bildene eller lenken her.