Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Statskogs feltapparat i Nordland og Troms
Fjelltjenesten > Innlegg > Kartlegging av Bever i Vefsna og omegn
mai 28
Kartlegging av Bever i Vefsna og omegn

Bever har vært til stede i distriktet i mange år. Til tross for dette er bestandsutbredelsen og størrelsen dårlig kartlagt. Statskog ønsker derfor å samle, systematisere og oppdatere kunnskapen om Bever i distriktet, med hovedvekt på Grane og Hattfjelldal, men også Vefsn begrenset til Vefsndalføret og Vefsna med sidevassdrag, på Statskogs eiendommer.
Velletablerte og reproduserende bestander av bever kan utgjøre en ressurs og et interresant jaktbytte for jegeren. Det vil derfor kunne være av interesse å få åpnet for jakt på Beveren i de områdene det registreres at den produserer et høstingsverdig overskudd.
Vi ønsker å kartlegge alle kjente beverlokaliteter, hytter o.l. både gamle og nye. I den forbindelse ønsker vi tips fra alle som mener de kan ha relevant informasjon å bidra med. 

Ta kontakt med Jakt- og fiskekonsulent Gustav Busch Arntsen på tlf 901 47 127 om du har noe å fortelle.
Bever.jpg

Arkivfoto, Statskog SF