Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Statskogs feltapparat i Nordland og Troms
Fjelltjenesten > Innlegg > Overvåkning av snøugle
mai 21
Overvåkning av snøugle

I 2013 ble det gjort 13 observasjoner av snøugle i Norge. I likhet med fjellreven er snøugla veldig styrt av tilgangen på smågnagere (mus og lemen). I sin søken etter tilgang på mat kan den bevege seg over enorme avstander fra fjellområdene i Norge, til øst i Sibir (Russland). Snøugla har sin hovedutbredelse i Norge i Finnmark og Troms, men kan forekomme lengre sør i landet i gode smågnagerår.  For mer informasjon se Snøugleprosjektets årsrapport for 2013:

NINA-rapport 1024- Snøugle årsrapport 2013.pdfNINA-rapport 1024- Snøugle årsrapport 2013.pdf

Vi er svært interessert i tips dersom du skulle være så heldig å få se snøugla

Sjelden gjest i Rana fjellene, Snøugle. Foto Kristian Sivertsen, Fjelltjenesten (web).jpg

En sjelden gjest i Ranafjellene. Foto Kristian Sivertsen, Statskog Fjelltjenesten.