Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Statskogs feltapparat i Nordland og Troms
Fjelltjenesten > Innlegg > Årets jerveregistrering er godt i gang!
mars 24
Årets jerveregistrering er godt i gang!

Nærbilde jerv - foto Kristian Sivertsen Fjelltjenesten_redusert.jpg
Jerv på nært hold. Foto: Kristian Sivertsen - Fjelltjenesten.

På oppdrag fra Statens naturoppsyn kontrollerer Statskog Fjelltjenesten fra mars og utover våren hiplasser hvor det tidligere er registrert at jerv har født valper. I tillegg blir det lagt ned en betydelig innsats i å lete etter nye hiplasser. Dette er et tidkrevende oppdrag som også stiller krav til godt vær og gode sporforhold. Det ideelle er to-tre dager gammel sporsnø.

I forbindelse med dette arbeidet plukker vi også møkk fra jerven for DNA-analyse. Dette gir svar på hvor mange jerv vi har i de ulike områdene, jervens områdebruk og vandringsmønster, antall hann/hunn og slektskap. I 2013 ble det identifisert 103 ulike jerv i Nordland på bakgrunn av DNA-analyser av jervemøkk. Tilsvarende ble det identifisert 87 ulike jerv i Troms og Finnmark. For mer informasjon om DNA-analyser på jerv, se www.rovdata.no

Stortinget har fastsatt et bestandsmål på 39 årlige ynglinger av jerv i Norge. Region 7 - Nordland og region 8 - Troms og Finnmark skal i snitt ha 10 årlige ynglinger hver. Siden jerven påfører reindrifts- og sauenæringa årlige store tap, er det viktig at bestanden holdes så nær bestandsmålet som mulig. Dette er årsaken til at det årlig brukes såpass store ressurrser til overvåkning av jerv.

Har publikum tips om områder med mye jerveaktivitet kan disse gis til Statens naturoppsyn eller Fjelltjenesten.
 
For flere bilder av jerv og jervspor, se her.
 
Jim Kristensen speider etter jervspor. Foto Tore Veisetaune_lite.jpg
Jim T. Kristensen speider etter jerv. Foto: Tore Veisetaune - Fjelltjenesten.