Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Statskogs feltapparat i Nordland og Troms
Fjelltjenesten > Innlegg > Årsrapporter fra nasjonalparker i Nordland og Troms – se hva som skjer i din nasjonalpark!
november 21
Årsrapporter fra nasjonalparker i Nordland og Troms – se hva som skjer i din nasjonalpark!

Jim T. Kristensen på oppsyn i Junkerdal NP. Foto. Tore Veisetaune.jpg

Bildet ligger på Flickr.com/statskog

Statskog Fjelltjenesten har oppsynsansvaret i flere av nasjonalparkene i Nordland og Troms. Hvert år utarbeides det årsrapporter for hver nasjonalpark som oppsummerer året i parken, hvilke tiltak som er gjennomført, registreringer av dyr og planter, skjøtselsoppdrag osv. Oppsynsarbeidet og tiltakene er en del av Fjelltjenesten sin avtale med Statens naturoppsyn, samt bestilte oppdrag fra nasjonalparkstyrene.

De ulike nasjonalparkene har forskjellige utfordringer. I enkelte nasjonalparker er verneformålet truet av spredning av fremmede arter (f. eks. gran), mens andre parker har utfordringer i forhold til motorisert ferdsel, ulovlige byggverk, forsøpling eller tråkkskader pga. for stor ferdsel m.m. Enkelte nasjonalparker er også avhengige av årlige skjøtselstiltak for å bevare artsmangfoldet og hindre gjengroing av f.eks. gamle slåttemarker.

Årsrapportene gir et innblikk i hva som skjer i nasjonalparkene gjennom året, og inneholder bilder av storslått natur og dyre- og planteliv!

God lesning!

Årsrapport Børgefjell 2012.pdfÅrsrapport Børgefjell 2012.pdf

Årsrapport Saltfjellet 2012.pdfÅrsrapport Saltfjellet 2012.pdf

Årsrapport Junkerdal nasjonalpark 2012.pdfÅrsrapport Junkerdal nasjonalpark 2012.pdf

Rapport over oppsyn i Sjunkhatten 2012.pdfRapport over oppsyn i Sjunkhatten 2012.pdf

Årsrapport Rago 2012.pdfÅrsrapport Rago 2012.pdf

Årsrapport  Møysalen 2012.pdfÅrsrapport Møysalen 2012.pdf

Årsrapport Øvre Dividal NP.pdfÅrsrapport Øvre Dividal NP.pdf

Årsrapport Ånderdalen 2012.pdfÅrsrapport Ånderdalen 2012.pdf

Årsrapport Reisa 2012.pdfÅrsrapport Reisa 2012.pdf