Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Statskogs feltapparat i Nordland og Troms
Fjelltjenesten > Innlegg > Ny bru over Fjellskarelva i Lomsdal–Visten nasjonalpark
september 25
Ny bru over Fjellskarelva i Lomsdal–Visten nasjonalpark

I forrige uke var Carl Norberg fra Statens naturoppsyn (SNO) og Lars Lorentzen fra Fjelltjenesten og restaurerte brua over Fjellskarelva i Skjørlegda, Lomsdal – Visten nasjonalpark. Brua ble nesten helt ny bru, da bare stolper og hovedvaier er igjen fra gammelbrua.

Spesielt elgjegerne har stor nytte av brua, da Fjellskarelva til tider kan være vanskelig å vade. Brua kan også være god å ha i forbindelse med rundturen i Skjørlegda: Sandvikbakken – Fjellgården – Sæterskaret – Litjvatnet og tilbake til Sandvikbakken. Da har man i tillegg til Fjellskarelva også bruene over Skjørlegdelva og Storvasselva (Finnbruforsen).

Fjellskarelvbrua Foto Lars Lorentzen

Gammelbrua var over 30 år og ble bygd i 1980 av dengang Statens skoger, Sør–Helgeland skogforvaltning. Dagens restaureringen er et spleiselag mellom SNO og Fjelltjenesten, og nasjonalparkstyret for Lomsdal – Visten nasjonalpark.

Tåletjønna Foto Lars Lorentzen

På vegne av Lars Lorentzen, Anne Berit i Statskogs kommunikasjonsavdeling