Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Statskogs feltapparat i Nordland og Troms
Fjelltjenesten > Innlegg > Omfattende prøvefiske på Helgeland
september 12
Omfattende prøvefiske på Helgeland

​Statskog Fjelltjenesten har i de siste ukene deltatt i et omfattende prøvefiske på Helgeland. Prøvefisket er i regi av Statkraft som også har hatt folk ute. I alt 80 lokaliteter skal prøvefiskes i høst for å få et best mulig grunnlag for fiskebestandene i regionen og prosjektet vil gå til og med 2015. Statkraft er pålagt å sette ut ørret som kompensasjon for tapt fiskeproduksjon etter kraftutbygginger i regionen. 

Arild Bjørge i Statskog Fjelltjenesten ved prøvefiske i Blereken i Rana kommune. Foto Kristian Sivertsen, Statskog Fjelltjeneste
Se flere bilder på Flickr.com/statskog

Et mer skjerpet lovverk for fiskeproduksjon har komplisert Statkrafts oppgave med å etterkomme påleggene om fiskeutsetting. I den forbindelse ser nå statkraft på alternative måter for å oppfylle forpliktelsene. Alternative tiltak det er snakk om  er fangst og flytting av villfisk, utlegging av gytegrus, tynningsfiske eller lignende.

På Nord- Helgeland har Statskog Fjelltjenesten vært i Blereken i Rana kommune og prøvefisket 12 vann fra C- Tjønna til Lille Blereken. Hovedhensikten var å se om det var småfisk i vannene og se på gytemuligheter. Prøvefisket gav oss et inntrykk av fisk i alle størrelser og  lite røye. Prøvefisket kommer til å fortsette neste år hvor en tar området fra Lille Blerken og til Kjerringvatnet.