Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Statskogs feltapparat i Nordland og Troms
Fjelltjenesten > Innlegg > Fjellrevforing i Saltfjellet
mai 21
Fjellrevforing i Saltfjellet

I de siste dagene har Fjelltjenesten vært ved foringsautomatene i Saltfjellet med påfyll av tørrfor og tørket vom. Det er nå seks foringsautomater fordelt rundt i tilknytning til hi. I vinter har det gått mye for siden det ikke er smågnagere. Vi ser på bildene som blir tatt ved automatene at det også er noen rever som er merket i Sverige som er og spiser. Foringsautomatene har nok holdt liv i en del rev denne vinteren siden det ikke finnes smågnagere. Vi ser også at det er lite rødrev i fjellet. Den har nok fått seg et krakk, noe som er positivt for fjellreven.

Ved automatene har vi bilder av hvite og blå fjellrever som er de fargevariantene som er mest vanlig. Ellers er det bilder av rødrev, jerv, og ravn. Men det er bare fjellreven som kommer seg inn i automatene siden diameter på rør inn i automaten er tilpasset fjellreven.

Fjellrev ved foringsautomat i Saltfjellet. Foto NINA (2).JPG

Se flere bilder på Flickr.com/statskog

Vi har også hatt bilder av skiløpere med løse fuglhunder ved automater nå i mai. Dette er ikke ønskelig siden revene er i en sårbar perriode med tanke på yngling. Båndtvang er fra 1. april til og med 20. august. Hvis dere er på tur i fjellet og ser en foringsautomat er det ikke ønskelig at dere oppsøker denne. Hold hunden i bånd siden dere da er i nærheten av et hi.

I vinter har vi også samlet inn mye møkk ved foringsautomatene for DNA analyse. Dette for å få et best mulig tall på hvor mange individer som vi har i Saltfjellet. Vi har nå tre hi som er bebodde i Saltfjellet og det blir spennende å se om det blir yngling ved noen av disse. Sannsynligheten for yngling i år er ikke stor siden revene stort sett spiser av automatene og ikke har smågnagere. Vi kommer tilbake i sommer med en rapport på hvordan det har gått.